Kierunki humanistyczne

/Kierunki humanistyczne
­

Reklama i media społecznościowe

Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu reklamy, komunikacji w mediach społecznościowych, nowych mediach, pisania tekstów na potrzeby reklamy, budowania strategii i kampanii reklamowych.

Warsztaty twórczego pisania

I Ty możesz zostać pisarzem.

Wiedza o społeczeństwie

Podczas spotkań będziemy starali się zapoznać, bardziej szczegółowo niż na lekcjach w szkołach, z tematyką myśli politycznej, systemów politycznych i prawa.

Teatr i reżyseria

Wykładom i rozmowom będą towarzyszyć prezentacje fotografii teatralnych, projekcje fragmentów spektaklu oraz wspólne wyjścia do teatru.

Psychologia

Co wiemy o sobie samych i naszych znajomych? Czy i w jakim stopniu można poznać ludzki umysł? Podczas naszych zajęć przybliżymy historię myśli psychologicznej oraz wielkich XX-wiecznych koncepcji, z których wyrasta współczesna psychologia...

Prawo

Tematyka spotkań z zakresu prawa ma na celu przybliżenie szeroko rozumianego prawa i zagadnień z nim związanych.

Analiza i interpretacja utworów literackich

Kto czyta, nigdy nie zakosztuje nudy... Leśmian, Różewicz, Białoszewski, Szymborska, Barańczak, Lem, Vonnegut, Masłowska, Janerka, Świetlicki – to tylko kilka nazwisk na zaostrzenie apetytu dla amatorów literatury, których zapraszamy na całoroczne warsztaty smakowania literackich dzieł.

Historia

Czy i w jaki sposób można poznać przeszłość? Program stanowi rozszerzenie wybranych zagadnień historycznych.

Filmoznawstwo

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się z dorobkiem najwybitniejszych twórców sztuki filmowej, głównymi nurtami oraz socjologiczno-filozoficznymi aspektami kina, tworzonego pod każdą szerokością geograficzną.

Dziennikarstwo internetowe

Jak zaprojektować stronę internetową, napisać bloga, założyć ciekawy profil na portalu społecznościowym i w ogóle zaistnieć w świecie Internetu? Zapraszamy na nasze zajęcia.