Opis zajęć

UWAGA!
Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w roku akademickim 2020-2021 zostają zawieszone !
Przepraszamy!

Państwo, naród, patriotyzm w kulturze staropolskiej

Wykład inauguracyjny

„Księga historii Polski”. O roli Krakowa w życiu duchowym i patriotycznej edukacji Polaków doby zaborów.

Program zajęć;

 1. Potomkowie Adama, Jafeta, Negnona i Lecha. W kręgu średniowiecznych wyobrażeń na temat rodowodu Polaków. Część I.
 2. Potomkowie Adama, Jafeta, Negnona i Lecha. W kręgu średniowiecznych wyobrażeń na temat rodowodu Polaków. Część II.
 3. Powstanie państwa polskiego w świetle ustaleń nowoczesnej historiografii.
 4. Chrzest Polski – legendy, fakty, hipotezy.
 5. Od piastowskiego „patrimonium” do idei „patria communis”. O czynnikach kształtujących świadomość narodową Polaków w okresie średniowiecza.
 6. O narodzie szlacheckim, który „w Polszcze był wszystkim”. Część I: Rycerz, ziemianin, obywatel – czyli szlachcic idealny.
 7. O narodzie szlacheckim, który „w Polszcze był wszystkim”. Część II: „Jaśnie oświeceni”, „urodzeni” i tylko „szlachetni” – zróżnicowanie stanu szlacheckiego.
 8. Potomkowie starożytnych Sarmatów. U źródeł ideologii sarmackiej i na szczytach narodowej (szlacheckiej) megalomanii.
 9. W kierunku „wspólnej Rzeczypospolitej”, czyli o uniach Polski z Litwą.
 10. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa – fakty i mity. Część I: Przedmurze nominalne.
 11. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa – fakty i mity. Część II: Przedmurze rzeczywiste.
 12. „Państwo bez stosów” (?), czyli o staropolskiej tolerancji (i nietolerancji). Część I.
 13. „Państwo bez stosów” (?), czyli o staropolskiej tolerancji (i nietolerancji). Część II.
 14. Między wolnością a anarchią. Ustrój szlacheckiej Rzeczypospolitej. Część I: „Nic o nas bez nas”, czyli w stronę wolności.
 15. Między wolnością a anarchią. Ustrój szlacheckiej Rzeczypospolitej. Część II: Liberum veto, czyli w stronę anarchii.
 16. „Karczma zajezdna” ‒ prehistoria rozbiorów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.
 17. Ku „naprawie Rzeczypospolitej”. Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja.
 18. Naród na dnie upokorzenia. Czasy konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego.
 19. Tragedia historii polskiej pędzlem Jana Matejki opowiedziana. Część I.
 20. Tragedia historii polskiej pędzlem Jana Matejki opowiedziana. Część II.