Opis zajęć

Dzieje Polski w okresie zaborów.

Nowy cykl wykładów z historii będzie dotyczył dziejów Polski w dobie zaborów.

Będzie to program autorski, a nie podręcznikowy, z pogranicza historii „klasycznej” (interpretacja i ocena najważniejszych wydarzeń politycznych – przede wszystkim powstań narodowowyzwoleńczych) oraz historii literatury („uwikłanie” w historię największych naszych twórców: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, i ich rola w kształtowaniu świadomości narodu).

Szczegółowy opis wraz z programem podany zostanie na początku września 2024 r.

INFORMACJA:

Wysokość  składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.

Zapraszamy !!!