Opis zajęć

Państwo, naród , patriotyzm w epoce Rzeczypospolitej szlacheckiej.

 Proponowane zajęcia są próbą spojrzenia na dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów z punktu widzenia historyka, który „na co dzień” zajmuje się dziewiętnastowiecznymi losami narodu polskiego.

Może zaskakujące, ale wbrew pozorom i podręcznikowym schematom – wiele zjawisk, z jakimi spotykamy się w kulturze staropolskiej oraz ówczesnej myśli politycznej,  jest zadziwiająco „nowoczesnych”. To właśnie wtedy, przede wszystkim w wieku XVI, rodzi się to, co w czasach romantyzmu  uznane zostanie – głównie za sprawą takich sław i autorytetów, jak Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki – za istotę polskości, jej (rzec można) arche, to jest początek i cel: mianowicie niespotykane gdzie indziej umiłowanie Wolności, zarówno w wymiarze zbiorowym (idea narodu jako suwerena), jak i indywidualizm (demokracja szlachecka, tolerancja religijna). Wtedy też rodzą się  – nie bez racjonalnych zresztą podstaw – mity, do których nawiązywać będą potem kolejne pokolenia Polaków: mit Polski jako przedmurza chrześcijaństwa czy mit Rzeczypospolitej jako „państwa bez stosów”.

Tym właśnie sprawom przyjrzymy się bliżej, konfrontując wymienione idee i mity z polityczno-społeczną rzeczywistością czasów szlacheckiej Rzeczypospolitej.

INFORMACJA:

Wysokość  składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.

Zapraszamy !!!