Opis zajęć

 Wielkie wojny XIX i XX wieku

 Celem zajęć będzie przedstawienie genezy i charakterystyki wielkich konfliktów XIX i XX wieku w zmieniającej się przestrzeni cywilizacyjnej, społecznej i politycznej świata, a szczególnie Europy.

Podczas zajęć przedstawione zostaną nie tylko wojny i konflikty jako starcia państw i ich armii, lecz także z perspektywy zwykłego człowieka: stosunek ludności do wojny, problem ucieczki/uchodźstwa przed wojną, życie codzienne pod okupacją, zniszczenia wojenne (wojna niemiecko-francuska, I i II wojny światowe itp.), jako doświadczenia kolejnych generacji.

Zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne kulisy wybranych działań wojennych, wpływ techniki i technologii na przygotowania militarne, a także pamięć i mitologizacja czynu zbrojnego jako element tworzenia nowoczesnej świadomości narodowej, jak również materialna spuścizna wojen.

 

INFORMACJA:

Wysokość  składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży(potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) – 190 zł