Opis zajęć

Opis zajęć w opracowaniu

INFORMACJA:

Wysokość  składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży(potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) – 190 zł