infonastrmamakuby

CENTRUM MŁODZIEŻY
ul. Krupnicza 38, Kraków
80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
koniecznie z dopiskiem: KMTPNiS– Włochy – za (imię i nazwisko uczestnika)

Kontakt: Marta Rajek 506 012 661
kmtpnis@gmail.com