Opis zajęć

Przedmiotem spotkań będzie problematyka dotycząca :

  • myśli politycznych;
  • systemu politycznego w Polsce;
  • podstaw prawa;
  • Unii Europejskiej i prawa unijnego.

Podczas spotkań będziemy starali się zapoznać, bardziej szczegółowo niż na lekcjach w szkołach, z tematyką myśli politycznych, systemów politycznych i prawa.

Czytając źródła, zgłębimy myśl polityczną i poznamy najważniejszych, a także tych najbardziej kontrowersyjnych, twórców systemów politycznych.

Zapoznamy się z istotnymi elementami prawa funkcjonującego w Europie i w Polsce.

Przyjrzymy się także strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jej wpływom na funkcjonowanie Polski.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.