Opis zajęć

UWAGA!
Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej na serwerze discord.

  • Skąd czerpać literackie pomysły?
  • Jak rozwijać twórczą wyobraźnię?
  • Skąd się biorą literaccy bohaterowie?
  • Co może robić King-Kong w Szczawnicy?
  • Jak skomponować limeryk, lepiej, turystych, palindromader oraz…interesujący i poprawny tekst?

Na te i wiele innych pytań szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć twórczego pisania. Gry i zabawy literackie, praca samodzielna i w grupach.
Niektóre teksty powstałe podczas zeszłorocznych zajęć zobaczyć można na facebookowej stronie: CIEKAWE PISANIE TWÓRCZYCH PISARZY, prowadzonej przez uczestników zajęć.