Opis zajęć

Opis:

Warsztaty twórczego pisania mają zachęcić uczestników do rozwijania własnej kreatywności i wyrażania własnych przeżyć za pomocą samodzielnie tworzonych tekstów literackich. Mają uczulić młodzież na wartość literatury i zapoznać ją z różnorodnością zjawisk mieszczących się w szeroko pojętej kategorii literackości. Warsztaty mają również zapoznać uczestników z podstawowymi pojęciami poetyki i aparatem badawczym niezbędnym do przeprowadzania analizy tekstu.

W trakcie warsztatów w części teoretycznej uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawowe zagadnienia poetyki tekstu (kategoria literackości, struktura tekstu, tekstualność), a także zdobędą praktyczne umiejętności, które pomogą im w konstrukcji własnych utworów.
W części praktycznej uczestnicy będą poznawać rozmaite gatunki literackie i próbować swoich siły w wyrażaniu własnych przeżyć w czasie tworzenia własnych tekstów.

  • Pisać czy czytać? Czytać, by pisać? O związkach między tworzeniem  a konsumowaniem literatury
  • Wstęp do poetyki dzieła literackiego
  • Postać – fabuła – opis – jak konstruować zręb
  • Uwolnić kreatywność – wyrażanie siebie poprzez literaturę

Na te i wiele innych pytań szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć twórczego pisania. Gry i zabawy literackie, praca samodzielna i w grupach.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży(potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł