Opis zajęć

Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w roku akademickim 2020-2021 zostają zawieszone !
Przepraszamy!

I semestr – Chemia nieorganiczna

 • Podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny.
 • Reakcje w roztworach wodnych.
 • Związki kompleksowe
 • Reakcje utleniania i redukcji.
 • Analiza jakościowa.
 • Analiza ilościowa-miareczkowanie.
 • Analiza instrumentalna- spektroskopia UV/VIS.
 • Kriogenika.

II semestr – Chemia organiczna

 • Podstawowe metody oczyszczania związków chemicznych.
 • Analiza jakościowa metodą chromatografii cienkowarstwowej.
 • Klasyczna analiza związków organicznych – reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych.
 • Analiza instrumentalna związków chemicznych – spektroskopia w podczerwieni, refraktometria.
 • Wyodrębnienie produktów naturalnych – destylacja z parą wodną, ekstrakcja prosta, ekstrakcja ciągła w oparciu o Soxhleta.
 • Syntezy i oczyszczanie ciekłych i stałych związków organicznych (octan izoamylu, acetanilid)
 • Barwniki azowe – synteza oranżu metylowego i jego działanie jako wskaźnika pH.