Opis zajęć

GEOGRAFIA – przełomowe odkrycia oraz kluczowe pytania badawcze w geografii 

Zajęcia  sekcji naukowej o tematyce geograficznej gromadzą młodzież zainteresowaną naukowymi badaniami z zakresu nauk o Ziemi. Zajęcia odbywają się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ulicy Gronostajowej 7 w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Spotkania odbywają się w pracowni komputerowej, pracowni kreatywnej współpracy oraz młodzież ma dostęp do laboratoriów, w tym gleboznawczego i geomorfologicznego. Uczniowie poznają teren w otoczeniu Kampusu. Podczas zajęć organizowana jest wycieczka integrująca wiedzę o Krakowie pt. „Kamienny Kraków” oraz wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Celem zajęć jest poznanie metody naukowej wykorzystywanej w naukach przyrodniczych, kształtowanie zaangażowanej postawy badawczej tak, aby uczeń dostrzegał, rozumiał i mógł wyjaśnić zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz praktyczne wykonywanie obserwacji, pomiarów i doświadczeń.

 

Treść zajęć:

 • Przestrzeń geograficzna w cyberprzestrzeni. Geografia Internetu
 • Co było pierwsze, mapa czy infografika? Internet i GIS – wzajemne relacje
 • Od teleskopu Hubble’a do teleskopu Jamesa Webba. Czy poznanie kosmosu może sprzyjać Ziemianom?
 • Powstanie i ewolucja życia na Ziemi – hipotezy i dylematy
 • Miejska geologia. Geoparki i geoturystyka
 • Globalne i lokalne efekty El Niño i La Niña
 • Upcycling i recycling art na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Po co nam roślinne banki genów?
 • Jak urządzić smart city (inteligentne miasto)
 • Projekt antropocen – wybór czy skutek działań człowieka?
 • Zrównoważone podróżowanie – turystyka kreatywna
 • Postrzeganie klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych
 • Dostępność centrów nowoczesnych usług biznesowych
 • Geografia polityczna – przestrzeń geograficzna i procesy polityczne

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł