Opis zajęć

Zagadnienia:

 • Psychika, psychologia, psycholog… – wprowadzenie. Podstawowe znaczenia, definicje, zadania. Najważniejsze kierunki współczesnej psychologii.
 • Psychologia jako nauka – czyli po co, jak, kogo i co badają psychologowie. Sposoby i specyfika prowadzenia badań psychologicznych.
 • Czy zawsze byliśmy tacy, jacy jesteśmy? – historia myśli psychologicznej, czyli jak na przestrzeni wieków zmieniało się rozumienie człowieka, historia psychologii jako nauki i jej najciekawsze nurty myślowe.
 • „Ja” a mój mózg – podstawowe zagadnienia z zakresu biopsychologii i nauki o układzie nerwowym. Biologiczne mechanizmy zachowania, badania nad mózgiem, funkcjonowanie zmysłów.
 • Jak poznajemy rzeczywistość? – podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej. Myślenie, rozumowanie, uwaga, pamięć i uczenie się.
 • Działanie w afekcie – podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czym są emocje, jak je badać i czy rzeczywiście można je zestawiać w opozycji do myślenia.
 • W czym jesteśmy inni od innych? – podstawowe zagadnienia psychologii różnic indywidualnych. Inteligencja, temperament, osobowość, style poznawcze.
 • „Żyjemy w społeczeństwie” – podstawowe zagadnienia psychologii społecznej. Funkcjonowanie człowieka w kontekście innych ludzi, relacje grupowe, przynależność, przekonania społeczne i działanie pod wpływem innych.
 • Dzieciństwo, adolescencja,  dorosłość – podstawowe zagadnienia psychologii rozwojowej. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia, kiedy zaczyna się świadomość siebie i kiedy nabywamy nowych umiejętności.
 • Gdzie leży granica między normą a zaburzeniem? – podstawowe zagadnienia psychologii zaburzeń, psychologii klinicznej i psychologii zdrowia. Psychopatologia ogólna i szczegółowa, przejawy nieprawidłowości na poziomie mózgu, zmysłów, myślenia, emocji i zachowania. Klasyfikacje zaburzeń i wybrane rodzaje zaburzeń.
 • Terapia i pomoc psychologiczna – podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii. Rodzaje psychoterapii, czym się różnią oraz w jaki sposób powinny być prowadzone.
 • Wszędzie dobrze, ale czy tylko w domu najlepiej? – podstawowe zagadnienia psychologii międzykulturowej. Różnice między kulturami i sposoby ich badania.
 • Mit czy hit? – zestawienie najpopularniejszych mitów psychologicznych i sprawdzenie, do jakiego stopnia mijają się z prawdą

 

Wysokość  składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł