Opis zajęć

Tematyka spotkań z zakresu prawa ma na celu przybliżenie szeroko rozumianego prawa i zagadnień z nim związanych.
Służy temu prezentacja podstawowych gałęzi prawa: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego.

Problematyka zajęć obejmuje również zagadnienia interdyscyplinarne takie jak:

  • historycznoprawne (rozwój prawa na przestrzeni dziejów)
  • prawnoustrojowe (ustrój, systemy prawne, wyborcze, szeroko rozumiane prawo konstytucyjne)
  • filozofii prawa (normy prawne a normy moralne, etyczne i religijne; granice regulacji normatywnej stosunków społecznych itp.)
  • podstawowe wiadomości z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Omawiane będą również podstawowe elementy prawa międzynarodowego z uwzględnieniem jego specyfiki.
Prowadzone zajęcia mają nie tylko przybliżyć słuchaczom sferę obowiązującego prawa, lecz również specyfikę zawodów prawniczych oraz przedmiot i zakres studiów prawniczych.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł