Opis zajęć

 • Wyglądanie przez pręty – metafizyka poezji Mirona Białoszewskiego.
 • Świat spod znaku Mc Donalda: Marcin Świetlicki: Baczność ; Mc Donald´s ; Wiersz bez światła.
 • Poetyckie rozmowy z Bogiem: Widokówka z tego świata   Stanisława Barańczaka,   I jak Ci jest w tym niebie Lecha Janerki – a tradycja literacka.
 • Sakrament niewiary Tadeusza Różewicza. Lament ; Cierń ; Nieznany list .
 • Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami – świat poezji Wisławy  Szymborskiej.
 • Stanisław Lem – sylwetka pisarza, adaptacje filmowe opowiadań.
 • Dzień, w którym nastąpił koniec świata – twórczość Kurta Vonneguta, czyli „ obowiązkowy taniec ze śmiercią ”.
 • Świat jako show – Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną ; Paw królowej – powieści Doroty Masłowskiej.
 • „ Michalina Witkowska ” , Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej, Margot, Drwal – sylwetka bohatera współczesnej powieści.
 • W naturze mamy ciągły ruch – panta rhei według Lecha Janerki.
 • Kieszonkowy mesjasz prowadzi dialog z panem cogito – młodzi czytają klasyków.
 • Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej. Jednodniuwka futurystuw .
 • Horror show – czyli czym jest przekład literacki na podstawie Clockwork Orange Anthony’ego Burgessa oraz wersji polskich A i R w przekładzie Roberta Stillera.
 • On srogi ciemności hetman i świata łakome marności – dylematy moralne i geniusz języka w Sonetach Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego
 • „ Nadjechała pusta dorożka i wysiadł z niej Leśmian ” – metafizyka twórczości Bolesława Leśmiana.
 • Literatura jako kreatorka języka – słowotwórstwo w literaturze.

Oprócz dzieł uznanych za klasykę literatury, analizie podlegać będą także inne teksty kultury (np. teksty do utworów muzyki rozrywkowej).