Opis zajęć

Zagadnienia:

  • Nowoczesność w poezji i poezja w nowoczesności
  • Wyrazić siebie – tożsamość i poezja
  • Wstęp do poetyki dzieła literackiego
  • Pojęcia literackości i granice interpretacji
  • Mistrzowie krótkiej formy – ile może nam opowiedzieć opowiadanie?

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 190 zł