Opis zajęć

Zajęcia z analizy i interpretacji utworów literackich mają zapoznać uczestników z dorobkiem literatury polskiej i światowej, przygotować ich do analizy tekstu literackiego, wprowadzić ich w elementy poetyki oraz, a może przede wszystkim, zachęcić do czytania prozy i poezji.

Proza (autorzy, których teksty zostaną zanalizowane na zajęciach): Bruno Schulz, Tadeusz Nowak, Izabela Filipiak, Lewis Carroll, Kurt Vonnegut Jr, Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann.
Poezja: twórczość m.in. Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Jana Kasprowicza, Józefa Czechowicza, Wisławy Szymborskiej.

Zagadnienia:

  • Nowoczesność w poezji i poezja w nowoczesności
  • Wyrazić siebie – tożsamość i poezja
  • Wstęp do poetyki dzieła literackiego
  • Pojęcia literackości i granice interpretacji
  • Mistrzowie krótkiej formy – ile może nam opowiedzieć opowiadanie?

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł