Opis zajęć

Na zajęciach omówione zostaną najważniejsze zjawiska i nurty mające wpływ na historię kina – z uwzględnieniem sztandarowych filmów, twórców oraz ich kontekstu. Zakres czasowy kolejnych tematów zajęć rozciąga się od początków kina, do końca XX wieku oraz obejmuje istotne przykłady z XXI wieku.

 Tematy zajęć:

 • Początki kina i powstanie Hollywood;
 • Kino nieme na świecie;
 • Przełom dźwiękowy w kinie;
 • Lata 30. w kinie;
 • Kino w czasie II wojny światowej i po niej;
 • Złota epoka Hollywood;
 • Kino włoskie – neorealizm i co było później;
 • Francuska nowa fala;
 • Inne “nowe fale” (np. Free Cinema i Młodzi Gniewni w Wielkiej Brytanii);
 • Kontestacja w USA;
 • Kino amerykańskie lat 80. – blockbustery, nowa przygoda i kino gatunkowe i jak wpłynęło to na współczesne kino mainstreamowe;
 • Postmodernizm – m.in. Tarantino, Greenaway, Lynch, Carax;
 • Kino polskie – najważniejsze nurty i twórcy.
 • Wybrani reżyserzy filmowi – m.in. Orson Welles, Alfred Hitchock, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman.

UWAGA!

Osoby zapisane na zajęcia z Filmoznawstwa będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w seansach filmowych w kinie Paradox w Centrum Młodzieży (seanse w ramach DKFu)

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł