Opis zajęć

Na zajęciach przedstawione zostaną najważniejsze zjawiska mające miejsce w kinie, od jego początków do końca XX wieku. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję prześledzić rozwój kinematografii wraz z otaczającym go kontekstem kulturowym. Zajęcia skupią się zarówno na zaprezentowaniu filmów sztandarowych dla każdego omawianego zjawiska oraz najważniejszych reżyserów, aktorów i producentów towarzyszących w ich tworzeniu.

Proponowane zagadnienia:

 • Prekursorzy kina i początki kinematografii;
 • Powstanie Hollywood;
 • Kinematografie narodowe w epoce niemej;
 • Przełom dźwiękowy w kinie;
 • Kino francuskie lat 30.;
 • Lata 30. w Trzeciej Rzeszy i ZSRR;
 • Kino w czasie wojny i po wojnie;
 • Złota epoka Hollywood;
 • Włoski neorealizm i późniejsze kino włoskie;
 • Francuska nowa fala;
 • Free Cinema i Młodzi Gniewni w Wielkiej Brytanii;
 • Kontestacja w USA;
 • Kino amerykańskie lat 80.;
 • Podstawy kina postmodernistycznego;
 • Podstawy kina polskiego.