Opis zajęć

Program zajęć:

 • wprowadzenie do astronomii: czym jest astronomia, dziedziny astronomii, nauki interdyscyplinarne;
 • teleskopy optyczne: budowa, parametry, aberracje, optyka adaptacyjna, ekstynkcja atmosferyczna i seeing;
 • podstawowe parametry i pomiary w astronomii: moc i strumień promieniowania, pomiary odległości i wielkości gwiazdowe;
 • naziemne i pozaatmosferyczne obserwatoria astronomiczne;
 • układy współrzędnych astronomicznych;
 • fotometria i spektroskopia;
 • planety pozasłoneczne: powstawanie planet, ewolucja i sposoby detekcji;
 • Słońce: budowa, ewolucja, aktywność i obserwacje;
 • gwiazdy i ich ewolucja;
 • gwiazdy podwójne i wielokrotne;
 • gwiazdy pulsujące: rodzaje pulsacji i mechanizmy ich wzbudzania;
 • aktywne galaktyki: budowa, podział i obserwacje;
 • historia Wszechświata: Standardowy Model Kosmologiczny, budowa Wszechświata, ciemna materia i energia i modele ewolucyjne;
 • rozbłyski gamma;
 • pracownia komputerowa: bazy danych, katalogi i przeglądy nieba.