Opis zajęć

Program zajęć:

 • wprowadzenie do astronomii: czym jest astronomia, dziedziny astronomii, nauki interdyscyplinarne
 • teleskopy optyczne: budowa, parametry, aberracje, optyka adaptacyjna, ekstynkcja atmosferyczna i seeing
 • podstawowe parametry i pomiary w astronomii: moc i strumień promieniowania, pomiary odległości i wielkości gwiazdowe
 • naziemne i pozaatmosferyczne obserwatoria astronomiczne
 • układy współrzędnych astronomicznych
 • fotometria i spektroskopia
 • planety pozasłoneczne: powstawanie planet, ewolucja i sposoby detekcji
 • Słońce: budowa, ewolucja, aktywność i obserwacje
 • gwiazdy i ich ewolucja
 • gwiazdy podwójne i wielokrotne
 • gwiazdy pulsujące: rodzaje pulsacji i mechanizmy ich wzbudzania
 • aktywne galaktyki: budowa, podział i obserwacje
 • historia Wszechświata: Standardowy Model Kosmologiczny, budowa Wszechświata, ciemna materia i energia i modele ewolucyjne
 • rozbłyski gamma
 • pracownia komputerowa: bazy danych, katalogi i przeglądy nieba.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 260 zł