Opis zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ilustrowanych przeźroczami, odbywają się 1 raz w miesiącu od października do maja.
Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Wstępna tematyka proponowanych spotkań:

 • Archeologia. Teoria- metody- praktyka
 • Wikingowie
 • Kultura awarska
 • Najstarsze dzieje Węgrów
 • Bałtowie we wczesnym średniowieczu
 • Prusowie i Jaćwingowie – wizerunek archeologiczny
 • Średniowiecze Jury Ojcowskiej w świetle nowych badań
 • Średniowieczne zamki Małopolski
 • Epoka kamienia na ziemiach polskich
 • U progu państwa Mieszka I – ziemie polskie w okresie wczesnosłowiańskim i plemiennym
 • Grodzisko w Bugaju- pamiątka oblężenia Barwałdu w 1477r.
 • Praktyki antywampiryczne w świetle archeologii
 • Człowiek w jaskini
 • Wytwórczość naczyń w pradziejach i średniowieczu
 • Prekolumbijskie kultury regionu Colorado