Opis zajęć

UWAGA!
Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w roku akademickim 2020-2021 zostają zawieszone !
Przepraszamy!

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ilustrowanych przeźroczami, odbywają się 1 raz w miesiącu od października do maja.
Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Wstępna tematyka proponowanych spotkań:

 • Archeologia. Teoria- metody- praktyka
 • Człowiek w jaskini
 • W kraju faraonów – polscy archeolodzy w Egipcie
 • Wpływy rzymskie na ziemie dzisiejszej Polski
 • Kształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy
 • Zasiedlenie Ameryki i wielkie kultury Nowego Świata
 • Biżuteria wczesnośredniowieczna
 • Archeologia funeralna – obrzędy i zwyczaje pogrzebowe
 • Średniowieczne pielgrzymowanie
 • Na stepach Azji – kultura scytyjska
 • Średniowieczny Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński w świetle archeologii
 • Prekolumbijskie kultury regionu Colorado