Opis zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i prezentacji multimedialnych, odbywają się 2 razy w miesiącu od października do maja.
Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Wstępna tematyka proponowanych spotkań:

 • Źródła archeologiczne
 • Początki człowieka w świetle archeologii
 • Cywilizacja Majów – prekolumbijskie oblicze Mezoameryki
 • „Rewolucja” neolityczna – wielkie zmiany
 • Wielki Kanion Kolorado i społeczności indiańskie okiem archeologa
 • Ameryka Południowa przed Inkami
 • Scytowie – władcy Wielkiego Stepu
 • Indianie Ameryki Północnej w świetle źródeł archeologicznych
 • Początki średniowiecznej Europy
 • Koczownicy Wielkiego Stepu
 • Wielka Brytania w czasach wikingów
 • Kultura grecka. Polskie badania archeologiczne na Cyprze

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 120 zł