Opis zajęć

Wykaz zagadnień:

  • polityka, polityczność, politologia;
  • teorie stosunków międzynarodowych;
  • instytucje UE;
  • przegląd głównych ideologii politycznych;
  • liberalne ujęcie polityki;
  • pluralizm etyczny;
  • partie polityczne i systemy partyjne;
  • relacje polityki i moralności;
  • zagadnienie wolności, autonomii, demokracji, równości i sprawiedliwości;
  • stare i nowe ruchy społeczne.

Uczestnicy kursu zapoznają się  z podstawami nauk o polityce.

Program zajęć jest tak przygotowany , aby uczniowie potrafili rozpoznawać jeden z fundamentalnych dylematów polityki: jak pogodzić różnorodne style życia, poglądy, aspiracje, postulaty? Poruszane zagadnienia omawiane zostaną uwzględniając różne perspektywy: teoretyczną, filozoficzną, etyczną i in., aby uczniowie byli świadomi złożoności polityki i innych fenomenów społecznych.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł