Opis zajęć

Zapraszam Was na wprowadzający i bardzo eklektyczny kurs, w ramach którego zapoznamy się z wybranymi zagadnieniami związanymi z naukami o kulturze, w tym elementami teorii feministycznej, animal studies czy studiów postkolonialnych. Zainteresowania uczestników i uczestniczek będą miały duży wpływ na zakres poruszanych tematów, dlatego sylabus pozostaje otwarty.

Zajęcia będą miały formę konwersatoryjną, łączącą w sobie elementy wykładu z aktywnym udziałem uczestników i uczestniczek. Omówimy wybrane teksty kultury (opowiadania, filmy, miniseriale czy przedstawienia teatralne), w ramach wizyty studyjnej odwiedzimy krakowski ogród zoologiczny, a w trakcie dyskusji spróbujemy dokładnie przyjrzeć się temu, co pozornie jasne i oczywiste.

Celem zajęć jest rozbudowa humanistycznej erudycji uczestników, nauka krytycznej analizy, a także rozwój kompetencji miękkich, w tym publicznego przemawiania. Uczestnicy będą mieli okazję przygotować plakat naukowy i zaprezentować go na międzynarodowej studenckiej konferencji. Udział w konferencji poprzedzą specjalne warsztaty z emisji głosu i radzenia sobie ze stresem w trakcie publicznych wystąpień.

Uczestnicy kursu będą mogli brać udział w projektach wyjazdowych krajowych i zagranicznych organizowanych przez Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.