Opis zajęć

Zajęcia będą miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kulturą. Będą się składały  z trzech części. W pierwszej zostaną podjęte tematy wprowadzające. Zastanowimy się czym jest kultura i kulturoznawstwo (w kontekście różnych ujęć teoretycznych). Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami badawczymi w obszarze kultury, a także kluczowymi koncepcjami w kulturoznawstwie. Druga część zostanie poświęcona aspektowi indywidualnemu kultury, w tym przede wszystkim zagadnieniom związanym z tożsamością, procesami jej tworzenia. W trakcie ostatniej części zajęć zostanie podjęta analiza problemów wpisujących się w aspekt społeczny kultury (obejmujący także aspekt symboliczny jak na przykład język i jego znaczenie).

Oferowane zajęcia, łączące wykład z pracą warsztatową, mają na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom aparatury pojęciowej związanej z szeroko rozumianą kulturą. Słuchacze zostaną także nakłonieni  do dokonania spojrzenia wewnątrz siebie, uświadomienia sobie elementów tworzących ich własną tożsamość. Następnym krokiem w procesie edukacji będzie zapoznanie z różnicami, jakie występują pomiędzy kulturami. Różnice te będą analizowane zarówno na „widocznym” poziomie zachowań, ubioru, jak również na tym trudno zauważalnym poziomie, obejmującym wierzenia, wartości, normy. W trakcie zajęć będą także kształtowane umiejętności komunikacyjne, na które będą składały się kompetencje w zakresie przygotowywania tekstów pisemnych, jak również formułowania przekazów ustnych w środowisku międzykulturowym. Młodzież zapozna się także z procesem tworzenia zespołu międzykulturowego oraz realizacji projektów przez zespół składający się z przedstawicieli wielu kultur.

 

Uczestnicy warsztatów będą mogli brać udział w projektach wyjazdowych krajowych i zagranicznych organizowanych przez Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł