Opis zajęć

Uczestnicy zajęć z historii sztuki będą mogli poznać najbardziej charakterystyczne zjawiska artystyczne kręgu europejskiego.
Skupimy się na rozumieniu języka sztuki, analizie dzieł i poznaniu historii artystów.
Zajęcia studyjne urozmaicimy spacerami szlakami różnych stylów architektonicznych oraz wizytami w muzeach.

Zajmiemy się:

 • sztuką prehistoryczną
 • sztuką starożytną (Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu)
 • sztuką bizantyńską
 • sztuką romańską
 • sztuką gotycką
 • protorenesansem
 • renesansem
 • manieryzmem
 • barokiem
 • rokokiem
 • klasycyzmem
 • sztuką XIX w. we wszystkich jej odmianach
 • sztuką przełomu XIX i XX w.
 • sztuką XX w.
 • wybranymi problemami sztuki współczesnejBędziemy jednak pamiętać, że to tylko nazwy epok, które pomagają nam usystematyzować wiedzę, a sztuka to coś więcej, co wymyka się z ram chronologii.