Opis zajęć

W czasie zajęć zaprezentowany zostanie zarys najbardziej charakterystycznych zjawisk artystycznych, głównie kręgu europejskiego, w porządku chronologicznym. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się z twórczością najważniejszych artystów oraz dziełami architektury, rzeźby i malarstwa, a także nabyć umiejętności analizy i interpretacji dzieł oraz rozumienia języka sztuki.
Wykłady zostaną urozmaicone zajęciami w terenie oraz wizytami w muzeach.

Zagadnienia:

 • sztuka prehistoryczna
 • sztuka starożytnej Mezopotamii
 • sztuka starożytnego Egiptu
 • sztuka minojska i mykeńska
 • sztuka starożytnej Grecji
 • sztuka starożytnego Rzymu
 • sztuka bizantyńska
 • sztuka romańska
 • sztuka gotycka
 • sztuka renesansu
 • sztuka baroku i rokoka
 • sztuka klasycyzmu
 • sztuka XIX wieku
 • sztuka przełomu XIX i XX wieku
 • sztuka XX wieku
 • wybrane problemy sztuki współczesnej

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł