Opis zajęć

Główne założenia programowe:

  • przybliżenie historii filozofii;
  • ukazanie podstawowych systemów filozoficznych;
  • prezentacja najważniejszych myślicieli;
  • uwrażliwienie na zagadkę istnienia, tajemnicę świata i człowieka;
  • postawienie pytań: kim jest człowiek, jak możliwe jest poznanie, czy mamy możliwość opisania świata, uchwycenia czym są wartości, zrozumienia, do czego dążymy i czego chcemy?;
  • poprzez wspólne dyskusje na podstawie filozoficznych tekstów uczestnicy zajęć mają szansę odkrywać siebie, zastanawiają się nad ważnymi problemami ludzkiej egzystencji;
  • poprzez prezentacje historyczną lektur filozoficznych zajęcia uzupełniają wiedzę podstawową, pozwalającą na lepsze zrozumienie kultury europejskiej: jej symboli, dzieł, odkryć i myślenia;
  • zajęcia uczą również dyskusji, przedstawiania własnego stanowiska oraz zrozumienia i dialogu z innymi.

 

INFORMACJA:

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.