Opis zajęć

Cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO obejmuje między innymi:

w I semestrze

 • podstawy funkcjonowania układu odpornościowego człowieka;
 • budowę układu rozrodczego ssaków;
 • wybrane zagadnienia z neurofizjologii i genetyki człowieka;
 • antropologię;
 • praktyczne zastosowanie metod ekologicznych do oceny stanu środowiska;

w II semestrze zajęcia z botaniki prowadzone są przez Pracowników Instytutu Botaniki UJ w ramach celebrowania Roku Botaniki 2022.

 • kultury in vitro roślin;
 • badania nad chromosomami roślin;
 • rośliny mięsożerne w Polsce i na świecie;
 • porosty – biota grzybów zlichenizowanych w Polsce i na kuli ziemskiej;
 • grzyby w relacjach z innymi organizmami;
 • bogactwo glonów w makro – i w mikroskali;
 • świat kopalnych roślin – metody badań;
 • wędrówki i inwazje w świecie roślin;
 • ochrona gatunkowa roślin;
 • roślinność okolic Krakowa i Południowej Polski;
 • antropogeniczne przemiany szaty roślinnej.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 260 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.