Opis zajęć

Większość zajęć jest realizowana z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms NXT 2.0 stanowiących doskonałe narzędzie do nauki mechatroniki, robotyki i mechaniki stosowane w wielu prestiżowych uczelniach na świecie. Dzięki łatwości i szybkości konstruowania własnych mechanizmów klocki Lego dają możliwość ominięcia czasochłonnego i kosztownego etapu wykonania prototypu, tym samym pozwalając na pełny udział ucznia-konstruktora w całym procesie projektowania, od pomysłu aż do fazy testów gotowego modelu. W trakcie zajęć każdy uczestnik będzie samodzielnie konstruować roboty i mechanizmy będące tematem zajęć.

Na zajęciach zostaną omówione m. in.:

  • podstawy robotyki (struktury, chwytaki, napędy);
  • różne typy robotów (line follower, manipulator, robot mobilny kołowy i gąsienicowy, robot wyszukujący drogę w labiryncie, ploter i inne);
  • programowanie w języku C, Python
  • wybrane zagadnienia z Teorii Maszyn i Mechanizmów;
  • systemy CAD/CAM oraz podstawy grafiki i animacji 3D;
  • technologia druku trójwymiarowego;
  • nowoczesne metody i narzędzia pomiarowe (szybka kamera, mikroskop elektronowy);
  • podstawy wibroakustyki i analizy fal dźwiękowych (komory bezechowa i pogłosowa);
  • wybrane zagadnienia z Algorytmiki;
  • podstawy rachunku różniczkowego i całkowego w zastosowaniach praktycznych.

Część zajęć odbędzie się w odpowiednich laboratoriach AGH, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję osobiście zobaczyć, uruchomić i przetestować nowoczesne maszyny i urządzenia.

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 240 zł