Kierunki matematyczno-przyrodnicze

/Kierunki matematyczno-przyrodnicze
­

Geologia

Jak żywioły kształtują naszą planetę, z czego zbudowany jest Mount Everest oraz jak zdobyć złoto i diamenty? Zajęcia sekcji geologii odbywają się raz w miesiącu w Instytucie Geologii UJ.

Matematyka gimnazjum

Gry i zabawy algebraiczne, geometryczne i probabilistyczne. Tematyka poruszana na zajęciach rozszerza i uzupełnia wiadomości objęte programem nauczania w gimnazjum.

Matematyka

Na zajęcia Królowej Nauk zapraszamy na Uniwersytet Pedagogiczny.

Fizyka

Z czego zbudowany jest świat i jak działa? Na zajęcia z fizyki zapraszamy na Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geografia

Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym, geomorfologicznym, a także w terenie.

Chemia

Z czego składa się świat? Odpowiedzi poszukamy w laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Astronomia

Czym jest Wszechświat i czy istnieją jego granice? Z czego zbudowane są komety, planety, gwiazdy, galaktyki i materia międzygalaktyczna? Jakie są szanse na nawiązanie kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi? Zapraszamy na nasze zajęcia.

Biologia

Czym jest życie i jak „działa” organizm? Zapraszamy na nasze wykłady, seminaria, laboratoria…

Robotyka i mechatronika

Na konstruowanie robotów zapraszamy do laboratoriów AGH.