Opis zajęć

Matematyka I

Cele zajęć:

 •   Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy matematycznej.
 •  Ukazanie uczestnikom, że świat jest matematyczny.
 • Przedstawienie panoramicznego obrazu zagadnień, którymi zajmuje się matematyka, biomatematyka.
 • Wypracowanie u uczestników matematycznego procesu myślowego.

 

Rezultaty udziału w zajęciach:

 • Uczestnicy doświadcza w jaki sposób matematyka obrazuje dynamiczny charakter zjawisk życiowych.
 • Zgłębią dziwne i pasjonujące zjawisko jakim jest chaos.
 • Zobaczą jak ekologia wykorzystuje w swoich projektach matematykę.
 • Dowiedzą się, że zmiany klimatyczne są tematem o charakterze matematycznym.
 • Wyposażenie uczestników w „matematyczne oczy”, pełne okręgów zataczanych przez gwiazdy, cyklów pór roku, symetrii sześciokrotnych płatków śniegu, szeregów fal na morzu czy wydm na pustynni.
 • Przygotowanie do konkursów i olimpiad.

Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie:

 • poszerzenie wiedzy i horyzontów matematycznych.
 • poszerzenie obycia i kultury matematycznej.

Tematy poszczególnych zajęć:

 1. Arytmetyka zegarka, czyli arytmetyka modularna.
 2. Teoria liczb podstawy i bycie w niej rekordów.
 3. Ciekawe zadania z konkursów matematycznych, rodzaje konkursów matematycznych.
 4. Szyfry, i podstawy kryptografii.
 5. Elementy biomatematyki, matematyczny model w biologii.
 6. Elementy teorii węzłów, zastosowania do DNA.
 7. Gra w życie i automaty komórkowe.
 8. Matematyczne sztuczki karciane.
 9. Łańcuchy Markowa i modelowanie codziennego dnia.
 10. Matematyczna rekompozycja utworów muzycznych.
 11. Generowanie fraktali, zbiór uciekinierów oraz IFS.
 12. Rodzaje wymiarów.
 13. Elementy teorii chaosu.
 14. Teoria gier.
 15. O matematycznych oszustwach wyborczych.

Założenia i wymagania:

Od uczestników, nie wymaga się, żadnego wcześniejszego przygotowania.

Tematy zaprezentowane będą w sposób obrazowy.

Prezentacja i warsztaty dostosowane będą do poziomu i umiejętności uczestników.

Poszczególne jednostki lekcyjne są oddzielnymi tematami.