Opis zajęć

Tematyka poruszana na zajęciach rozszerza i uzupełnia wiadomości objęte programem nauczania. W czasie spotkań będzie można się dowiedzieć jak za pomocą kilku symboli zapisać dowolne liczby.

Każdy z pewnością słyszał o siedmiu cudach świata, a czy każdy zna choć jedną cechę podzielności przez tę magiczną liczbę

 • Kiedy warto liczyć średnią geometryczną, a kiedy średnią arytmetyczną liczb?
 • Jakie liczby nazywamy wadliwymi, jakie zaprzyjaźnionymi a jakie bliźniaczymi?
 • Czy z tych samych puzzli można złożyć kwadrat, prostokąt, sześciokąt oraz koło?

Przykładowe tematy zajęć:

 • Geometryczne sofizmaty
 • Gry matematyczne
 • Doświadczenie losowe, model doświadczenia losowego
 • Drzewo stochastyczne
 • Systemy liczbowe
 • Geometryczne sofizmaty
 • Cechy podzielności liczb
 • Liczby Fibonacciego
 • Zadania z nadmiarem i niedomiarem danych
 • Twierdzenie Eulera
 • Liczby zespolone
 • Funkcja kwadratowa
 • Figury wypukłe a koło
 • Średnica i szerokość figury
 • Niezmienniczość pola pod względem pewnych grup przekształceń,
 • Równoważność „ przez pocięcie” wielokątów (twierdzenie
 • Bollyai – Gerwiena)
 • Wybrane paradoksy rachunku prawdopodobieństwa.
 • Zadania matematyczne – niespodzianki

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.