Opis zajęć

Tematyka poruszana na zajęciach rozszerza i uzupełnia wiadomości objęte programem nauczania w szkole ponadpodstawowej

  • Geometryczne sofizmaty;
  • Cechy podzielności liczb;
  • Równoważność wielokątów ,,przez pocięcie’’ (Twierdzenie Bolyaia – Gerwiena)
  • Liczby zespolone, struktury algebraiczne;
  • Przestrzenie metryczne (metryki na płaszczyźnie, funkcje ciągłe, elementy topologii) ;
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa, a w tym wybrane paradoksy.

Na zajęciach będą rozwiązywane zadania matematyczne-niespodzianki, zadania z nadmiarem i niedomiarem danych. Prezentowane będą różnego rodzaju gry matematyczne.

Program zajęć może być dostosowany do zainteresowań zgłaszanych przez uczestników.