Opis zajęć

Tematyka poruszana na zajęciach rozszerza i uzupełnia wiadomości objęte programem nauczania w szkole ponadpodstawowej

  • Geometryczne sofizmaty;
  • Cechy podzielności liczb;
  • Równoważność wielokątów ,,przez pocięcie’’ (Twierdzenie Bolyaia – Gerwiena)
  • Liczby zespolone, struktury algebraiczne;
  • Przestrzenie metryczne (metryki na płaszczyźnie, funkcje ciągłe, elementy topologii) ;
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa, a w tym wybrane paradoksy.

Na zajęciach będą rozwiązywane zadania matematyczne – niespodzianki, zadania z nadmiarem i niedomiarem danych. Prezentowane będą różnego rodzaju gry matematyczne.

Program zajęć może być dostosowany do zainteresowań zgłaszanych przez uczestników.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 210 zł

Uroczysta inauguracja zajęć: 15 października 2024 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony podczas inauguracji działalności Towarzystwa.