Opis zajęć

Cele zajęć:

 • Zainspirowanie uczestników do świadomego rozwoju  w zakresie matematyki.
 • Nauka modelowania matematycznego otaczającej rzeczywistości.
 • Ukazanie, na czym polegają badania matematyczne i horyzontu aktualnych metod i problemów.
 •  Wypracowanie u uczestników myślenia o zabarwieniu analitycznym.

Rezultaty udziału w zajęciach:

 • Młodzież zobaczy program szkolnej matematyki, w tym zadania maturalne z szerszej perspektywy kontekstu matematycznego, z którego dane zadania pochodzą.
 • Uczestnicy doświadczają, w jaki sposób matematyka obrazuje dynamiczny charakter zjawisk życiowych. Poznają elementy teorii chaosu.
 • Zobaczą jak biologia molekularna wykorzystuje w swoich projektach matematykę.
 • Przejdą elementarny kurs przygotowujący do konkursów i olimpiad.

Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie poszerzenie wiedzy i horyzontów matematycznych.

Poszerzenie kultury matematycznej.

Tematy poszczególnych zajęć:

 1. Arytmetyka zegarka, czyli arytmetyka modularna. Cykliczność struktur matematycznych
  w zadaniach maturalnych.
 2. Teoria liczb podstawy, przygoda z królową matematyki.
 3. Ciekawe zadania z konkursów matematycznych, rodzaje konkursów matematycznych.
 4. Szyfry i podstawy kryptografii, kodowanie obrazów.
 5. Elementy biomatematyki, matematyczny model w biologii.
 6. Elementy teorii węzłów, DNA, węzły i ułamki.
 7. Gra w życie i automaty komórkowe.
 8. Algebra – arabska matematyka, także w zadaniach maturalnych.
 9. Geometria – europejska matematyka, także w zadaniach maturalnych.
 10. Matematyczna rekompozycja utworów muzycznych – łańcuchy Markowa.
 11. Generowanie fraktali, zbiór uciekinierów oraz IFS.
 12. Rodzaje wymiarów w matematyce.
 13. Ciąg arytmetyczny, geometryczny, harmoniczny, czy są równoważne? Elementy algebry abstrakcyjnej wraz z zastosowaniem do zadań maturalnych.
 14. Teoria gier.
 15. O matematycznych oszustwach wyborczych.

Założenia i wymagania:

Od uczestników nie wymaga się żadnego wcześniejszego przygotowania.

Tematy zaprezentowane będą w sposób obrazowy.

Prezentacja i warsztaty dostosowane będą do poziomu i umiejętności uczestników.

Poszczególne jednostki lekcyjne są oddzielnymi tematami.