Opis zajęć

Głównym celem jest kształtowanie nawyku krytycznego i kreatywnego myślenia.

Założenia: Każde spotkanie poświęcone będzie poznaniu wybranej metody rozwiązywania zadań matematycznych. Część z tych zadań będzie udostępniona uczestnikom wcześniej do przemyślenia w domu. Istotnym elementem pracy będzie, poza znalezieniem rozwiązań konkretnych zadań, szukanie analogii między różnymi zadaniami, ich identyfikacja i testowanie możliwości przeniesienia na inne działy matematyki. Zajęcia będą inspirować do pogłębionej pracy z omawianymi zagadnieniami, poszukiwania możliwych uogólnień, identyfikacji założeń i testowania ich przydatności oraz konieczności.

Efekty:

Rezultatem udziału w cyklu zajęć będzie zdobycie wiedzy w zakresie:

  • podstawowych struktur matematycznych;
  • elementów teorii liczb;
  • elementów matematyki dyskretnej;
  • metod algebraicznych w geometrii;
  • elementów algebry liniowej;
  • operacji na wielomianach.

Uczestnicy zdobędą umiejętności rozpoznawania podstawowych struktur matematycznych, stosowania elementów teorii liczb, modelowania z użyciem elementów matematyki dyskretnej, stosowania elementów algebry liniowej oraz wykonywania operacji na wielomianach i ich rodzinach.