Opis zajęć

Zajęcia poświęcone będą oglądaniu (na nagraniach wideo oraz na żywo), analizowaniu i komentowaniu współczesnego teatru polskiego i europejskiego. Zajmiemy się przedstawieniami dramatycznymi, lalkowymi i tanecznymi. W naszych rozmowach będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • jak powstają spektakle teatralne?
  • czy teatr potrzebuje budynków?
  • kim jest dramaturg i dlaczego nie musi być dramatopisarzem?
  • czy aktor zostanie zastąpiony performerem?
  • dlaczego współcześni tancerze nie ukrywają, że taniec męczy?
  • dlaczego czasami we współczesnych spektaklach na podstawie Szekspira nie używa się tekstu napisanego przez Szekspira?
  • po co w teatrze projekcje wideo?
  • czy biografia to dobry materiał na przedstawienie?
  • czy teatr lalkowy jest dobry tylko dla dzieci?
  • dlaczego nie zawsze chodzi o to, żeby widz czuł się w teatrze bezpiecznie?