11 października 2017 roku (środa) o godz.16.00 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności ul. Sławkowska 17

odbędzie się

Uroczysta Inauguracja Działalności  Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk w roku szkolnym 2017/2018

Wykład inauguracyjny Puszcza i las  wygłosi prof.dr hab. January Weiner z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie zapraszamy!