Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Karczmarskiego „Nic się nie kończy prostym TAK lub NIE”

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

I ETAP

Tematy do wyboru:

  1. „Bez ruchu każą tkwić nam tu” – miejsca, budynki, pomieszczenia kreujące rzeczywistość w poezji Jacka Kaczmarskiego
  2. „Ostatni nalej raz” – alkohol, imprezy, rubaszne zachowania i charaktery: ich rola w kreacji bohaterów i świata w liryce Kaczmarskiego
  3. „Czego nie wiesz, księdza słuchaj” – Jacek Kaczmarski operujący dowcipem, gorzkim humorem, ironią i cynizmem.

Napisz i prześlij nam swoja pracę literacka do 16 lutego 2021r.

II ETAP

marzec 2021r.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na rozmowę, podczas której zaprezentują jurorom swoja wiedzę na temat twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz będą rozpoznawać utwory muzyczne.

III ETAP

kwiecień 2021r.

Zadaniem uczestników będzie dokonanie ustnej analizy jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz udział w quizie.

Dla zwycięzców przewidzieliśmy nagrody pieniężne, których suma do podziału między laureatów wynosi 2500 zł:

  • za zajęcie I miejsca – 1300  zł
  • za zajęcie II miejsca – 700 zł
  • za zajęcie III miejsca – 500 zł

Regulamin konkursu zamieszczony jest w zakładce KONKURSY.

Zapraszamy