3 marca (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się kolejny wykład z cyklu: Różnorodność kulturowa: dialog – konflikt – polityka

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
Jak rozumieć konflikt polityczny

Miejsce spotkania:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Reymonta 4, sala 039

 

 We wszystkich budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązuje obowiązek noszenia maseczek. W trosce o zdrowie wszystkich zgromadzonych prosimy o zachowywanie bezpiecznych odstępów i zajmowanie co drugiego miejsca na sali.

 

Wykłady i warsztaty to niepowtarzalna okazja do intelektualnej przygody, w trakcie której uczniowie krakowskich liceów ogólnokształcących będą rozpatrywać – wraz z wybitnymi uczonymi – najważniejsze zagadnienia związane z różnorodnością kulturową i będą poszerzać wiedzę na temat kontekstów w jakich ona funkcjonuje oraz jej społecznych i politycznych następstw.

Dzięki eksperckim wykładom każdy uczestnik rozwinie swoją wiedzę niezbędną do rozumienia fenomenu różnorodności kulturowej we współczesnym świecie, zaś warsztaty będą przybliżać dylematy z nią związane oraz będą uczyć, jak takie dylematy rozważać i rozstrzygać – w duchu pluralizmu i konsensualizmu

Spotkania naukowe są częścią projektu „Różnorodność kulturowa: dialog – konflikt – polityka”. Wykłady popularnonaukowe i warsztaty dla krakowskich licealistów, finansowanego ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – POB Heritage.

Zapisy i informacje: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

 

ZAPRASZAMY!!!!