21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 odbędzie się kolejny  wykład online na MS Teams z cyklu: Różnorodność kulturowa: dialog – konflikt – polityka

dr Małgorzata Kułakowska
Polityka w perspektywie antropologicznej

Wykłady i warsztaty to niepowtarzalna okazja do intelektualnej przygody, w trakcie której uczniowie krakowskich liceów ogólnokształcących będą rozpatrywać – wraz z wybitnymi uczonymi – najważniejsze zagadnienia związane z różnorodnością kulturową i będą poszerzać wiedzę na temat kontekstów w jakich ona funkcjonuje oraz jej społecznych i politycznych następstw.

Dzięki eksperckim wykładom każdy uczestnik rozwinie swoją wiedzę niezbędną do rozumienia fenomenu różnorodności kulturowej we współczesnym świecie, zaś warsztaty będą przybliżać dylematy z nią związane oraz będą uczyć, jak takie dylematy rozważać i rozstrzygać – w duchu pluralizmu i konsensualizmu

Spotkania naukowe są częścią projektu „Różnorodność kulturowa: dialog – konflikt – polityka”. Wykłady popularnonaukowe i warsztaty dla krakowskich licealistów, finansowanego ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – POB Heritage.

Osobom zainteresowanym spotkaniami prześlemy login i hasło dostępu do MS Teams : grupa KMTPNiS Różnorodność kulturowa 2022

Link do spotkania: https://bit.ly/3svMEi6

Zapisy i informacje: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

 

ZAPRASZAMY!!!!