28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy na pierwszy w tym roku szkolnym wykład zdalny popularyzujący matematykę z cyklu Spotkania Matematyków.

Po niespełna roku widzimy się po raz kolejny i zapraszamy na czwartki z matematyką. Cykl wykładów skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Pierwszy z wykładów, które zaplanowaliśmy pt. Pierwszy wymiar, drugi wymiar, trzeci wymiar, czwarty wymiar… poprowadzi dr Karol Gryszka.

Celem  wykładu jest intuicyjne opowiadanie o wymiarze. Co to jest figura jednowymiarowa? Co to jest figura dwuwymiarowa? Jak odróżnić od siebie figury różnych wymiarów? Omówione zostaną  warianty wyjaśniające pojęcie wymiaru oraz dlaczego niektóre z nich są lepsze od pozostałych. Następnie  przedstawiona będzie próba interpretacji wymiaru przez współrzędne oraz (co może być trudne) „pokazanie” kilka obiektów czterowymiarowych. Wykładowca spróbuje przekonać słuchaczy, że niektóre zbiory mogą mieć (odpowiednio rozumiany) wymiar „ułamkowy” (np. równy 1.5). Wykład nie wymaga żadnej znajomości matematyki na poziomie wyższym niż koniec szkoły podstawowej (choć czasami będą odniesienia do nieco wyższego poziomu, ale będą to raczej uwagi niż kluczowe fragmenty wykładu).

Ważne! 

W związku z pandemią wykład będzie prowadzony w formie zdalnej na platformie Live Webinar. Link dostępu do spotkania: https://app.livewebinar.com/331-017-842. Po kliknięciu w niego uczestnik musi się zarejestrować. Po rejestracji otrzyma swój indywidualny link. Ważne aby korzystać z przeglądarki Chrome.

Liczymy, że także ta  nowa forma wykładów spotka się z zainteresowaniem uczestników.

 

ZAPRASZAMY!!!!