25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się kolejny wykład zdalny popularyzujący matematykę z cyklu Spotkania Matematyków.

Wykład pt. Kolorowanie grafów wygłosi dr Justyna Szpond

Opis:
Podczas wykładu przedstawione zostaną  ogólne wiadomości dotyczące kolorowania grafów,  następnie omówiony będzie  wielomian chromatycznego grafu, który każdej liczbie kolorów przypisuje liczbę sposobów pokolorowania danego grafu tą liczbą kolorów. Na koniec młodzież pozna kilka własności tego wielomianu.

Wykład adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Ważne! 

W związku z pandemią wykład będzie prowadzony w formie zdalnej na platformie Live Webinar. Link dostępu do spotkania: https://app.livewebinar.com/576-479-314

Po kliknięciu w niego uczestnik musi się zarejestrować. Po rejestracji otrzyma swój indywidualny link. Ważne aby korzystać z przeglądarki Chrome.

Liczymy, że także ta  nowa forma wykładów spotka się z zainteresowaniem uczestników.

 

ZAPRASZAMY!!!!