Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2015 roku.

18 listopada 2015r (środa)   godz.17.30
ZLODOWACENIA W POLSCE I FORMY POLODOWCOWE.
Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Joachim Szulc
16 grudnia 2015r (środa)   godz.18.00
Zanieczyszczenia powietrza – problem Krakowa, Europy czy świata?
Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Marek Michalik
styczeń 2015r.
Tarcze i platformy prekambryjskie
Spotkanie poprowadzi: prof.dr hab. Alfred Uchman
luty 2016r.
Powstawanie i wiek surowców mineralnych w Polsce 
Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz
marzec 2016r.
Historia życia na Ziemi
Spotkanie poprowadzi: prof.dr hab. Adam Gasiński
kwiecień 2016r.
Rozpoznawanie skał (warsztaty)
Warsztaty poprowadzi: dr Patrycja Wójcik-Tabol
kwiecień 2016r.
Czytanie przekrojów geologicznych (warsztaty)
Warsztaty poprowadzi: dr Rafał Chodyń
maj 2016r.
Ruchy górotwórcze
Spotkanie poprowadzi: dr Maciej Kania
czerwiec 2016r.
Wykład niespodzianka kończący cykl spotkań
Spotkanie poprowadzi: dr hab. Mariusz Kędzierski