Zapraszamy do udziału w   politologicznej konferencji popularnonaukowej pt. Polska scena polityczna – analiza zjawiska, która odbędzie się 14 marca 2023 r. w godz. 8.30-13:30 w Centrum Młodzieży , ul Krupnicza 38.

Konferencja pt. Polska scena polityczna – analiza zjawiska jest odpowiedzią na potrzebę uważnej obserwacji, rzetelnej i obiektywnej analizy oraz krytycznej interpretacji polskiej polityki, zachodzących w państwie procesów politycznych i ich zmiennych uwarunkowań. Takie zagadnienia, jak kształt sceny politycznej, rywalizacja polityczna, stan relacji społeczno-politycznych, sposoby sprawowania władzy, działalność partii politycznych, decyzje polityczne, zmiany w obrębie systemu politycznego, są kluczowe, gdy chodzi o rozumienie tego, jak wygląda polskie życie polityczne i tego, jak funkcjonuje państwo i społeczeństwo. Temat konferencji wpisuje się zatem w główny nurt badań politologicznych i otwiera szerokie pole do dyskusji.

            Celem konferencji jest odtworzenie aktualnego obrazu polskiej sceny politycznej oraz sformułowanie diagnozy dotyczącej stanu polskiej polityki i życia politycznego w Polsce.

Program konferencji:

SALA KINOWA

Otwarcie konferencji – 8.30-8.45

 • Bartłomiej Kocurek – Dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
 • dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ – Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ds. nauki i internacjonalizacji
 1. Wystąpienia ekspertów: (8:45 – 9:45)
 • dr hab. Franciszek Czech – Dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Krakowie,
  Przemiany polskiej sceny politycznej a megatrendy kulturowe
 • dr Piotr Obacz – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, członek władz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,
  Stabilność w nieustającej zmianie. Polska scena polityczna w perspektywie procesualnej.
  1. Dyskusja (9.45-10.00)

4. Wystąpienia uczniów (10:00 – 11:30)

 I LO – Ideały a rzeczywistość. Filozoficzne teorie polityczne w praktyce

IV LO – Najwięksi liderzy partii politycznych i ich działalność na przestrzeni lat 1989 – 2023

VII LO – Przemiany na polskiej scenie politycznej od 1989 roku

X LO – Polityczny portret młodych Polaków (2001–2023)

 1. Dyskusja (11:30 – 11.45)

SALA TEATRALNA

Przerwa [15 minut] (11.45 -12.00)

SALA TEATRALNA i SALA 109

 • Warsztaty – podział na dwie grupy (12.00-13.00)

SALA KINOWA

 • Podsumowanie warsztatów, dyskusja (13.00-13.15)
 • Zakończenie konferencji, wręczenie dyplomów (13:15 – 13:30)

Serdecznie zapraszamy!!!