Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy o nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce.

Wiersz należy wysłać w pliku word lub pdf na adres mailowy:
kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
w terminie do 15 lutego 2016 r. W tytule prosimy zamieścić hasło: Konkurs poetycki.

Każdy Uczestnik może nadesłać jeden wiersz. Wiersz wysłany na Konkurs nie może być wcześniej nagradzany w innych konkursach. Pod wierszem Uczestnik zamieszcza dane osobowe: imię, nazwisko, wiek autora, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy. Do Jury konkursu zaproszeni zostaną pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najlepsze z nadesłanych prac zostaną opublikowane. Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2016 roku. Organizator ogłosi wyniki na facebooku Towarzystwa, a także powiadomi laureatów drogą elektroniczną.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na bezpłatne prezentowanie i wykorzystywanie prac według uznania Organizatora. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłany wiersz jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.