Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim  Haiku

Haiku to jedna z najdrobniejszych form poetyckich w całej literaturze światowej, której początki sięgają daleko w przeszłość. Zarówno jego forma, jak i treść podlegają precyzyjnie określonym i ściśle przestrzeganym regułom.
Właściwie skonstruowane haiku winno składać się z trzech wersów, z których pierwszy jest pięcio-, drugi siedmio-, a trzeci znów pięciosylabowy. W sumie jest więc haiku wierszem siedemnastozgłoskowym.
Oprócz wyraźnie określonego metrum utworu, haiku ma spełniać kolejne reguły. Po pierwsze, powinno zawierać aluzję do przyrody. Najczęściej jest to odniesienie do pory roku, której dotyczy uchwycony okruch rzeczywistości, stąd więc poezja haiku bywa powszechnie nazywana poezją pór roku. Ponadto haiku musi opisywać konkretne wydarzenie. Przy czym ma ono dziać się w teraźniejszości.
Haiku to rodzaj „olśnienia”, wypowiadanego „na jednym oddechu”. Mając do dyspozycji tak miniaturową formę, nie ma miejsca na „watę słowną”. Zmuszeni jesteśmy użyć najwłaściwszych z właściwych słów. Ponieważ tą zasadą powinniśmy kierować się również w innych sytuacjach życiowych, możemy potraktować to jak trening i wyzwanie.
Na haiku waszego autorstwa (3-5 utworów) czekamy do końca stycznia 2019 roku pod adresem kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
W treści maila prosimy podać: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu.Regulamin konkursu zamieszczony jest w zakładce KONKURSY.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2019 roku.

Lista zwycięzców opublikowana zostanie na stronie internetowej, laureaci ponadto powiadomieni będą drogą elektroniczną.

Życzymy powodzenia!