12 marca 2019 roku (wtorek) godz.8.30- 13:30 w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38 odbędzie się:

Konferencja popularnonaukowa pt.

Różnorodność: dialog – konflikt – polityka


Plan Konferencji:

 • Rozpoczęcie:
 1. Bartłomiej Kocurek, dyrektor Centrum Młodzieży
 2. dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Głos ekspertów:
 1. dr Małgorzata Kułakowska (Zakład Teorii Polityki i Państwa, WSMiP UJ): Różnica jako źródło polityczności i polityki;
 2. dr Piotr Obacz (UJ): Różnorodność jako wyzwanie polityczne;
 3. dr hab. Brygida Kuźniak (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, WPiA UJ): Prawna ochrona różnorodności i pluralizmu.
 • Wystąpienia uczniów z I LO, IV LO, V LO, VII LO: Pytania o różnorodność
 •  Dyskusja panelowa i podsumowanie
 • Przerwa ( 20 minut)
 • Warsztaty: Polityka w dobie różnorodności – prowadzenie:
 1. dr Piotr Obacz
 2. mgr Olesia Tkachuk
 3. mgr Agnieszka Batko
 4. mgr Yuliya Khomyn
 • Podsumowanie warsztatów i dyskusja
 • Podsumowanie konferencji – dr Piotr Obacz
 • Rozdanie dyplomów uczestnikom, zakończenie konferencji