6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz.10.30 w sali 111N  na Uniwersytecie Pedagogicznym (nowy budynek) wejście od ul. Chmiela

odbędzie się

XIII Konferencja Młodych Kalejdoskop Matematyczny

Program Konferencji

10.30 – 10.45

Otwarcie konferencji:

  • dr Ireneusz Krech – Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego

10.45

Informacja o Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych

Marta Rajek – kierownik Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży

Prezentacja prac matematycznych – laureaci Małopolskiej Sesji Matematycznej

  •  Magdalena Bachleda- Żarska Twierdzenie Pitagorasa nagroda I stopnia

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowy Targ, opiekun mgr Ewa Kowal

  • Paweł Nawrocki – Małe liczby- wielkie możliwości czyli o zastosowaniu cyfr „0” i „1” w matematyce, logice, informatyce i elektronice – nagroda I stopnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach, opiekun mgr Izabella Pest-Janusz

  •  Kacper Błachut – Funkcje – nagroda I stopnia

Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu, opiekun mgr Monika Parzygnat

  • Mikołaj Hamerski- Projekt „Giełda czy targ”- nagroda II stopnia

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Krakowie, opiekun mgr Monika Tchórzewska – Kulka

  • Jakub Gruszczyński, Michał Rychter, Krzysztof SulińskiCałkowite wypełnienie płaszczyzny lub przestrzeni –  III nagroda

Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie, opiekun mgr Dorota Szczepańska

  • Agnieszka Książkiewicz, Maciej Ficek, Piotr Kuraś – prezentacja projektu Wielościany jednorodne

XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie- opiekun mgr Iwona Sitnik-Szumiec

12.00 – 12.30

Wręczenie podziękowań

12.30 – 12.45

Przerwa

12.45 – 13.30

dr  Maciej Zakarczemny

Matematyka zegarka, czyli arytmetyka modularna