6 kwietnia 2017r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się spotkanie finałowe konkursu na biografię „Jak opowiedzieć czyjeś życie”

KONKURS NA BIOGRAFIĘ  „JAK OPOWIEDZIEĆ CZYJEŚ ŻYCIE”

Tematyka konkursu została opracowana we współpracy z wykładowcami Wydziału Polonistyki UJ. Informacje zostały rozesłane do uczestników zajęć, szkół, nauczycieli, opublikowane na stronach internetowych  i fanpage’ach.

Dla uczestników konkursu odbył się cykl spotkań poświęconych zagadnieniu biografistyki.

Nadesłane prace oceniało jury w składzie:

  1. dr hab. Jarosław Fazan, profesor UJ, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Polonistyki
  2. dr Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki
  3. Beata Huet, CM

Spotkanie finałowe odbyło się 6 kwietnia 2017r. na Wydziale Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 20.

Podczas imprezy miało miejsce ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów.

I miejsce zajęła KAMILA PITUCH
II miejsce MONIKA MACHAŁ
III miejsce JAGODA COP i JAKUB TABIŚ ex aequo

Przyznano także dyplomy za udział w konkursie, które otrzymali:
BARBARA BALAWEJDER
JAKUB GIZA
MILENA KACHEL
ADAM KUBICZEK
JOANNA SZCZEPAŃSKA
WIKTOR WÓJCIAK

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i fanpage’u KMTPNiS.