dr Małgorzata Pietrzak

/dr Małgorzata Pietrzak
­

Geografia

Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym, geomorfologicznym, a także w terenie.