Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych.

Konkurs organizowany jest rokrocznie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.
Nadsyłane na konkurs prace (pisane indywidualnie lub zbiorowo pod kierunkiem nauczyciela) oceniane będą przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pracę w trzech wydrukowanych egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (płyta CD) należy przesłać do 28 lutego 2018 r. na adres Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków.

Do pracy należy dołączyć informacje o autorze (autorach) pracy: imię i nazwisko (imiona i nazwiska), nazwę szkoły wraz z adresem pocztowym i elektronicznym, telefon kontaktowy.

Regulamin konkursu zamieszczony jest w zakładce KONKURSY.

Życzymy powodzenia!