Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie literackim organizowanym z okazji 100 lecia urodzin Tadeusz Różewicza „ZAWSZE RÓŻEWICZ”

  • Organizatorami Konkursu są: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38 w Krakowie oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.
  • Przeprowadzony zostanie w okresie od października 2021 do grudnia 2021 r.
  • Finał odbędzie się  w połowie grudnia 2021 r.

Wymagania konkursowe:

 Wybrana forma literacka (minimum 5 wierszy lub poemat lub utwór prozatorski lub utwór dramatyczny – nieprzekraczające maksymalnej objętości 1 arkusza, czyli 40 tys. znaków ze spacjami, lub inny utwór o porównywalnej objętości, czcionką Times New Roman) o tematyce związanej z jednym z wątków twórczości Tadeusza Różewicza:

  • Literatura jako recycling – zużyte w medialnych przekazach elementy (ponownie) budulcem tekstu literackiego.
  • Przygotowanie do kolażu autorskiego – zestawianie, składanie, rozrzucanie tekstu literackiego.
  • Współczesność oczami obserwatora – diagnosty.

Przed przygotowaniem prac konkursowych, polecamy zapoznać się z poniższą bibliografią:

Tadeusz Różewicz, Margines, ale…. Wrocław 2010.

Kazimierz Wyka Różewicz parokrotnie, Warszawa 1977.

Marta Bukowiecka Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusz Różewicza

„Czas Literatury” 2017, nr 6.

https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3534/3077

Tomasz Kunz „Próba nowej całości”. Tadeusz Różewicz poetyka totalna. „Przestrzenie teorii” 2006, nr. 6.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/11405/11086

Andrzej Skrendo, Różewicz – praktyki dodatków. „Forum Poetyki” 2016 (jesień).

http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/ASkrendo_RozewiczPraktykiDodatkow_ForumPoetyki_jesien2016.pdf

Uczestnicy piszą pracę na jeden z powyższych tematów i w terminie do 31 października 2021r. przysyłają ją w wersji elektronicznej, wraz z wymaganymi załącznikami, na adres mailowy: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

UWAGA!

Regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami wkrótce zostanie zamieszczony w zakładce: Konkursy – Konkurs literacki „Zawsze Różewicz”

Zapraszamy!