Opis zajęć

y

Historia najnowsza od II wojny światowej do współczesności.

 • Państwo Hitlera
 • Państwo Stalina
 • Przyczyny wybuchu II wojny światowej
 • Kampania wrześniowa
 • Na frontach II wojny światowej (1939-1943)
 • Okupacja Polski
 • Sprawa polska w czasie II wojny światowej
 • Polskie Państwo Podziemne
 • Powstanie Warszawskie
 • Koniec II wojny światowej
 • Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów
 • Narodziny komunistycznego systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej (1944-1948)
 • Początek zimnej wojny
 • Konflikty zbrojne w Azji, Ameryce Łacińskiej po II wojnie światowej
 • Stalinizm w Polsce (1949-1956)
 • Od Chruszczowa do Breżniewa
 • Polska za Gomułki i Gierka