Zapisy na zajęcia w sekcjach naukowych Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk

przyjmujemy od 25 maja 2018r.  w Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.

E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661 

ZAPRASZAMY