Opis zajęć

Skąd czerpać literackie pomysły?
Jak rozwijać twórczą wyobraźnię?
Skąd się biorą literaccy bohaterowie?
Co może robić King-Kong w Szczawnicy?
Jak skomponować limeryk, lepiej, turystych, palindromader oraz…
interesujący i poprawny tekst?

Na te i wiele innych pytań szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć twórczego pisania. Gry i zabawy literackie, praca samodzielna i w grupach.
Niektóre teksty powstałe podczas zeszłorocznych zajęć zobaczyć można na facebookowej stronie: CIEKAWE PISANIE TWÓRCZYCH PISARZY, prowadzonej przez uczestników zajęć.