Opis zajęć

I semestr – Chemia nieorganiczna

 • Związki trudno rozpuszczalne – strącanie osadów, badanie ich rozpuszczalności.
 • Odczyn roztworu – metody oznaczania pH i roztwory buforowe.
 • Aktywność metali.
 • Związki kompleksowe.
 • Analiza ilościowa – miareczkowanie.
 • Związki kompleksowe.
 • Analiza chemiczna – przykłady metod klasycznej analizy jakościowej i ilościowej (miareczkowanie).
 • Kriogenika.

II semestr – Chemia organiczna

 • Proste syntezy związków organicznych.
 • Różne metody oczyszczania substancji organicznych (krystalizacja, destylacja, chromatografia).
 • Przykłady reakcji charakterystycznych i analiza jakościowa – reakcje grupowe związków karbonylowych.
 • Spektroskopia w podczerwieni: wykonanie pomiarów, interpretacja uzyskanych widm i identyfikacja grup funkcyjnych.